ערד

רחוב

מעברי חצייה

מה? אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים
איך? צמתים בטוחים ומונגשים חלקי סך כל הצמתים
יעד: 100%

מסקנות ונתונים נוספים

0% אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים [יעד:100%]

רחובות מוצלים

מה? אחוז רצועות הליכה מוצלות
איך? רצועות הליכה מוצלות חלקי כלל רצועות ההליכה
יעד: 50% הצללה אופקית

מסקנות ונתונים נוספים

26% רצועת הליכה מוצלת [יעד: 50%]

דופן

כניסות לבנייני מגורים

מה? מספר כניסות למבני מגורים
איך? מספר כניסות הפונות לרצועת הליכה חלקי מספר בניינים
יעד: 100%

 

 

מסקנות ונתונים נוספים

57% כניסות מבני המגורים פונות לרצועת ההליכה [יעד: 100%]

מסקנות ונתונים נוספים

תשתית עירונית

רשת הליכה

מה? מספר צמתים לקמ"ר
איך: מספר צמתים בתוך שטח המדידה/ שטח מדידה בדונם X 0.001
יעד: 150 צמתים לקמ"ר

מסקנות ונתונים נוספים

125 צמתים לקמ"ר [יעד 150 צמתים לקמ"ר]

מסקנות ונתונים נוספים

ערים נוספות שנבדקו

סח'נין

סדנת עבודה בסח'נין בשיתוף צוות הזירה וצוות החדשנות בעירייה. ליווי

קרא עוד