אשדוד

רחוב

מעברי חצייה

מה? אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים
איך? צמתים בטוחים ומונגשים חלקי סך כל הצמתים
יעד: 100%

מסקנות ונתונים נוספים

22% אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים [יעד:100%]

שטח כביש

מה? שטח הפרויקט המיועד לתנועת רכב מוטורית ולחנייה עילית
איך? סך שטח הפרויקט המיועד לתנועת רכב מוטורית ולחנייה עילית חלקי סך שטח הפרויקט
יעד: 15%

מסקנות ונתונים נוספים

12.4% שטח הפרויקט המיועד לתנועת רכב מוטורית ולחנייה עילית [יעד: 15%]

דופן

חזיתות מסחריות

מה? אחוז רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית
איך? אורך רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית חלקי אורך סך כל רצועות ההליכה
לאורך חזית בנויה
יעד: 20%

מסקנות ונתונים נוספים

25% רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית + כ 2% חזית מסחרית אטומה [יעד: 20%]

גדרות

מה: גובה גדרות של בנייני מגורים לאורך רחובות
איך: אורך רצועת הליכה ללא גדרות אטומות העולות על גובה 80 ס"מ/ אורך סך כל רצועות ההליכה לאורך חזית בנויה
יעד: 90%

מסקנות ונתונים נוספים

74% מבנייני המגורים לאורך הרחובות ללא גדרות אטומות העולות על 100 ס"מ

תשתית עירונית

עצים בני-קיימא

מה: חופת עצים
איך: שטח חופת עצים / כל השטח למעט בינוי
יעד: 40% שטח חופת עצים מכלל הפוליגון (ללא תכסית בינוי)

מסקנות ונתונים נוספים

14% שטח חופת עצים מכלל הפוליגון *ללא תכסית בינוי [יעד:50%]

שטח חניה עילית

מה? השטח המשמש לחנייה עילית במגרשים (לא כולל זכות הדרך)
איך? שטח המשמש לחנייה עילית חלקי שטח מגרשים
יעד: 10% שטח חניה עילית

מסקנות ונתונים נוספים

22% שטח המשמש לחניה עילית במגרשים פרטיים [יעד:10%]

ערים נוספות שנבדקו

סח'נין

סדנת עבודה בסח'נין בשיתוף צוות הזירה וצוות החדשנות בעירייה. ליווי

קרא עוד