חיפה הדר תחתון

  • נתוני בסיס
  • שטח הפרויקט - 326 דונם
  • שטח בנוי - 106.6 דונם (33%)
  • שטח ציבורי פתוח נגיש מהרחוב - 42.6 דונם (13%)

רחוב

מסקנות ונתונים נוספים

מסקנות ונתונים נוספים

דופן

מסקנות ונתונים נוספים

מסקנות ונתונים נוספים

תשתית עירונית

מסקנות ונתונים נוספים

מסקנות ונתונים נוספים

ערים נוספות שנבדקו