נהריה

רחוב

מדרכות רציפות

מה: אחוז המדרכות הנגישות להליכה ברחובות (לא כולל שבילים)
איך: אורך מצטבר של מדרכות/ אורך כולל של רחובות
יעד: 100%

מסקנות ונתונים נוספים

86% מדרכות הנגישות להליכה ברחובות [מדרג 1]

רחובות מוצלים

מה? אחוז רצועות הליכה מוצלות
איך? רצועות הליכה מוצלות חלקי כלל רצועות ההליכה
יעד: 50% הצללה אופקית

מסקנות ונתונים נוספים

7% רצועת הליכה מוצלת [יעד: 50%]

280 מטר אורך רצועת הליכה מוצלת מעצי צל במרחב הציבורי
375 מטר אורך רצועת הליכה מוצלת מעצי צל פרטיים
711 מטר אורך פוטנציאל רצועת הליכה רציפה מוצלת מעצים בשדרת הגעתון

דופן

צפיפות כניסות לחנייה

מה: ממוצע של 2 כניסות לחנייה לכל 100 מטר חזית רחוב בנויה
איך: מספר כניסות לחניה במרחב ההתערבות / אורך חזית בנויה
יעד: 90% מחזית רחוב בנויה ללא כניסות לחנייה

מסקנות ונתונים נוספים

6% חזית רחוב בנויה עם כניסה לחנייה [יעד:10%]

חזיתות מסחריות

מה? אחוז רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית
איך? אורך רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית חלקי אורך סך כל רצועות ההליכה
לאורך חזית בנויה
יעד: 20%

מסקנות ונתונים נוספים

32% רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית [יעד: 20%]

תשתית עירונית

נגישות לתחבורה ציבורית

מה: נגישות המבנים למסחר ולשירותים
איך: מרחק הליכה של מבנים ממסחר ושירותים
יעד: 80% מהבניינים נגישים למסחר ושירותים במרחק הליכה של עד 250 מ'

מסקנות ונתונים נוספים

78% מהמבנים נגישים לתחבורה ציבורית במרחק הליכה של עד 250 מ' [יעד:80%]

נגישות למסחר ושירותים

מה: נגישות המבנים למסחר ולשירותים
איך: מרחק הליכה של מבנים ממסחר ושירותים
יעד: 80% מהבניינים נגישים למסחר ושירותים במרחק הליכה של עד 250 מ'

מסקנות ונתונים נוספים

87% מהבניינים נגישים למסחר ושירותים במרחק הליכה של עד 250 מ' [יעד:80%]

ערים נוספות שנבדקו

סח'נין

סדנת עבודה בסח'נין בשיתוף צוות הזירה וצוות החדשנות בעירייה. ליווי

קרא עוד