ראשון לציון מרכז

רחוב

מדרכות רציפות

מה: אחוז המדרכות הנגישות להליכה ברחובות (לא כולל שבילים)
איך: אורך מצטבר של מדרכות/ אורך כולל של רחובות
יעד: 100%

מסקנות ונתונים נוספים

97% אחוז מדרכות הנגישות להליכה ברחובות [מדרג 3]

העדפה להולכי רגל

מה: הגדלת קיבולת הולכי הרגל על ידי הגדלת רוחב המדרכה ביחס לרוחב זכות הדרך
איך: רוחב מדרכות/ רוחב זכות הדרך
יעד: 40% ברחובות מעל 15 מ' | 30% ברחובות מתחת ל-15 מ

מסקנות ונתונים נוספים

27% שטח עבור הולכי רגל ברחובות ראשיים מעל 15 מ' [יעד:40%] לא כולל מדרחוב
34% שטח עבור הולכי רגל ברחובות מתחת ל-15 מ' [יעד:30%]

דופן

גדרות

מה: גובה גדרות של בנייני מגורים לאורך רחובות
איך: אורך רצועת הליכה ללא גדרות אטומות העולות על גובה 80 ס"מ/ אורך סך כל רצועות ההליכה לאורך חזית בנויה
יעד: 90%

מסקנות ונתונים נוספים

כ-91% אורך רצועת הליכה ללא גדרות אטומות העולות על 1 מטר

חזיתות מסחריות

מה: אחוז רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית
איך: אורך רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית/ אורך סך כל רצועות ההליכה לאורך חזית בנויה
יעד: 20%

מסקנות ונתונים נוספים

14% רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית [יעד: 20%]

תשתית עירונית

רשת הליכה

מה: מספר צמתים לקמ"ר
איך: מספר צמתים בתוך שטח המדידה/ שטח מדידה בדונם X 0.001
יעד: 150 צמתים לקמ"ר

מסקנות ונתונים נוספים

128 צמתים לקמ"ר

נגישות למוסדות ציבור

מה: נגישות המבנים למוסדות ציבור
איך: מרחק הליכה של מבנים ממוסדות ציבור
יעד: 80% מהבניינים נגישים למוסדות ציבור במרחק הליכה של עד 250 מ'

מסקנות ונתונים נוספים

100% מהמבנים נגישים למוסדות ציבור במרחק הליכה של עד 250 מ' [יעד:80%]

ערים נוספות שנבדקו

סח'נין

סדנת עבודה בסח'נין בשיתוף צוות הזירה וצוות החדשנות בעירייה. ליווי

קרא עוד