ראשון לציון מערב

רחוב

שטח כביש

מה? שטח הפרויקט המיועד לתנועת רכב מוטורית ולחנייה עילית
איך? סך שטח הפרויקט המיועד לתנועת רכב מוטורית ולחנייה עילית חלקי סך שטח הפרויקט
יעד: 15%

מסקנות ונתונים נוספים

14.6% שטח הפרויקט המיועד לתנועת רכב מוטורית ולחנייה עילית [יעד: 15%]

אורך כביש

מה? יחס אורך הכבישים לשטח הפוליגון
איך? סך אורך הכבישים במטר חלקי סך שטח הפרויקט בדונם
יעד: 22 מטר לדונם

מסקנות ונתונים נוספים

12 מטר לדונם יחס אורך כביש לשטח פוליגון [ יעד: 22 מ' לדונם]

דופן

בינוי מלווה רחוב

מה? יחס בין בינוי מלווה רחוב לאורך רחוב
איך? סך אורך חזיתות בנויות במרחק של עד 5 מטר מקו מגרש
יעד: 70%
*רחובות סך כל גבולות מגרשים הפונים אל הרחובות

מסקנות ונתונים נוספים

0% בינוי מלווה רחוב לאורך הרחוב [יעד: 70%]

חזיתות מסחריות

מה? אחוז רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית
איך? אורך רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית חלקי אורך סך כל רצועות ההליכה לאורך חזית בנויה
יעד: 20%

מסקנות ונתונים נוספים

1% רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית [יעד: 20%]

תשתית עירונית

שטח חניה עילית

מה? השטח המשמש לחנייה עילית במגרשים (לא כולל זכות הדרך)
איך? שטח המשמש לחנייה עילית חלקי שטח מגרשים
יעד: 10% שטח חניה עילית

מסקנות ונתונים נוספים

24% שטח המשמש לחניה עילית במגרשים פרטיים [יעד:10%]

רשת הליכה

מה? מספר צמתים לקמ"ר
איך: מספר צמתים בתוך שטח המדידה/ שטח מדידה בדונם X 0.001
יעד: 150 צמתים לקמ"ר

מסקנות ונתונים נוספים

67 צמתים לקמ"ר [יעד 150 צמתים לקמ"ר]

ערים נוספות שנבדקו

סח'נין

סדנת עבודה בסח'נין בשיתוף צוות הזירה וצוות החדשנות בעירייה. ליווי

קרא עוד