החייאת המרחב הציבורי

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

חוברת המציגה דוגמאות של פרויקטים העוסקים ביצירת מרחבים ציבוריים בישראל ובחו"ל. מרחבים אלו הינם מרכיב חשוב ביצירת עירוניות טובה ובהעלאת איכות החיים עבור תושבים.

במהלך איסוף מקרי המבחן המוצגים בחוברת, זוהו מספר מרכיבים כלליים המשפיעים על הצלחתם של פרויקטים במרחב הציבורי. מרכיבים אלו כוללים חיבור מדויק לתושבים ולצרכים שלהם, הגדרת אחריות ברורה החל משלבי התכנון המוקדמים ביותר ועד לשלבי התחזוקה, ושיתוף פעולה בין כלל בעלי העניין במרחב. מרכיבים נוספים שהתגלו כחשובים כוללים: גמישות, יצירתיות ושילוב של פתרונות לא שגרתיים בכל האספקטים של הפרויקט.

החוברת הופקה ע"י המועצה הישראלית לבנייה ירוקה עבור משרד הבינוי והשיכון

השראות נוספות