חיפה

רחוב

העדפה להולכי רגל

מה: הגדלת קיבולת הולכי הרגל על ידי הגדלת רוחב המדרכה ביחס לרוחב זכות הדרך
איך: רוחב מדרכות/ רוחב זכות הדרך
יעד: 40% ברחובות מעל 15 מ' | 30% ברחובות מתחת ל-15 מ

מסקנות ונתונים נוספים

23% שטח עבור הולכי רגל ברחובות ראשיים מעל 15 מ' [יעד:40%]

34% שטח עבור הולכי רגל ברחובות מתחת ל-15 מ' [יעד:30%]

 

מעברי חצייה

מה? אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים
איך? צמתים בטוחים ומונגשים חלקי סך כל הצמתים
יעד: 100%

מסקנות ונתונים נוספים

34% אחוז הצמתים עם מעברי חצייה בטוחים ומונגשים בכל הכיוונים [יעד:100%]

דופן

בינוי מלווה רחוב

מה: יחס בין בינוי מלווה רחוב לאורך רחוב
איך: סך אורך חזיתות בנויות במרחק של עד 5 מטר מקו מגרש/ סך אורך רחובות
יעד: 70%

מסקנות ונתונים נוספים

13% בינוי מלווה רחוב לאורך הרחוב [יעד: 70%]

חזיתות מסחריות

מה: אחוז רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית
איך: אורך רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית/ אורך סך כל רצועות ההליכה לאורך חזית בנויה
יעד: 20%

מסקנות ונתונים נוספים

6% רצועת הליכה עם מבט אל פעילות פנים מבנית [יעד: 20%]

תשתית עירונית

עצים בני-קיימא

מה: חופת עצים
איך: שטח חופת עצים / כל השטח למעט בינוי
יעד: 40% שטח חופת עצים מכלל הפוליגון (ללא תכסית בינוי)

מסקנות ונתונים נוספים

27% שטח חופת עצים מכלל הפוליגון *ללא תכסית בינוי [יעד:50%]

נגישות למסחר ושירותים

מה: נגישות המבנים למסחר ולשירותים
איך: מרחק הליכה של מבנים ממסחר ושירותים
יעד: 80% מהבניינים נגישים למסחר ושירותים במרחק הליכה של עד 250 מ'

מסקנות ונתונים נוספים

91% מהבניינים נגישים למסחר ושירותים במרחק הליכה של עד 250 מ' [יעד:80%]

ערים נוספות שנבדקו

סח'נין

סדנת עבודה בסח'נין בשיתוף צוות הזירה וצוות החדשנות בעירייה. ליווי

קרא עוד