חולון

רחוב

מיתון תנועה

מה: הטמעת אמצעים למיתון תנועה
איך: מספר רחובות בהם הוטמעו אמצעים למיתון תנועה/ סך כל הרחובות
יעד: 100%

מסקנות ונתונים נוספים

54% מהרחובות בפרויקט בהם הוטמעו אמצעים למיתון תנועה [יעד:100%]

רחובות מוצלים

מה? אחוז רצועות הליכה מוצלות
איך? רצועות הליכה מוצלות חלקי כלל רצועות ההליכה
יעד: 50% הצללה אופקית

מסקנות ונתונים נוספים

14% רצועת הליכה מוצלת [יעד: 50%]

דופן

בינוי מלווה רחוב

מה: יחס בין בינוי מלווה רחוב לאורך רחוב
איך: סך אורך חזיתות בנויות במרחק של עד 5 מטר מקו מגרש/ סך אורך רחובות
יעד: 70%

מסקנות ונתונים נוספים

65% בינוי מלווה רחוב לאורך הרחוב [יעד: 70%]

צפיפות כניסות לחנייה

מה: ממוצע של 2 כניסות לחנייה לכל 100 מטר חזית רחוב בנויה
איך: מספר כניסות לחניה במרחב ההתערבות / אורך חזית בנויה
יעד: 90% מחזית רחוב בנויה ללא כניסות לחנייה

מסקנות ונתונים נוספים

7% חזית רחוב בנויה עם כניסה לחנייה [יעד:10%]

תשתית עירונית

רשת הליכה

מה: מספר צמתים לקמ"ר
איך: מספר צמתים בתוך שטח המדידה/ שטח מדידה בדונם X 0.001
יעד: 150 צמתים לקמ"ר

מסקנות ונתונים נוספים

142 צמתים לקמ"ר [יעד: 150]

נגישות לתחבורה ציבורית

מה: נגישות המבנים למסחר ולשירותים
איך: מרחק הליכה של מבנים ממסחר ושירותים
יעד: 80% מהבניינים נגישים למסחר ושירותים במרחק הליכה של עד 250 מ'

מסקנות ונתונים נוספים

91% מהבניינים נגישים לתחבורה ציבורית במרחק הליכה של עד 250 מ' [יעד:80%]

ערים נוספות שנבדקו

סח'נין

סדנת עבודה בסח'נין בשיתוף צוות הזירה וצוות החדשנות בעירייה. ליווי

קרא עוד