ירושלים

רחוב

מדרכות רציפות

מה: אחוז המדרכות הנגישות להליכה ברחובות (לא כולל שבילים)
איך: אורך מצטבר של מדרכות/ אורך כולל של רחובות
יעד: 100%

מסקנות ונתונים נוספים

75% אחוז מדרכות הנגישות להליכה ברחובות [מדרג 0]

רחובות מוצלים

מה? אחוז רצועות הליכה מוצלות
איך? רצועות הליכה מוצלות חלקי כלל רצועות ההליכה
יעד: 50% הצללה אופקית

מסקנות ונתונים נוספים

12% רצועת הליכה מוצלת [יעד: 50%]

דופן

כניסות לבנייני מגורים

מה? מספר כניסות למבני מגורים
איך? מספר כניסות למבני מגורים הפונות לרצועת ההליכה חלקי מספר הבניינים
יעד: 100%

מסקנות ונתונים נוספים

ניכר כי המבנים הישנים במרחב פונים לרחוב, אך המבנים המודרניים יותר הינם בעלי יציאות לחניות, גינות פנימיות, ובעיקר לשבילים בין מבנים.

גדרות

מה: גובה גדרות של בנייני מגורים לאורך רחובות
איך: אורך רצועת הליכה ללא גדרות אטומות העולות על גובה 80 ס"מ/ אורך סך כל רצועות ההליכה לאורך חזית בנויה
יעד: 90%

מסקנות ונתונים נוספים

0% מבנייני המגורים לאורך הרחובות ללא גדרות אטומות העולות על 100 ס"מ

תשתית עירונית

עצים בני קיימא

מה: חופת עצים
איך: שטח חופת עצים / כל השטח למעט בינוי
יעד: 40% שטח חופת עצים מכלל הפוליגון (ללא תכסית בינוי)

מסקנות ונתונים נוספים

10% שטח חופת עצים מכלל הפוליגון *ללא תכסית בינוי [יעד:50%]

שטחי ציבור

מה: שטח ציבור פתוח נגיש לאורך רחובות במרחב ההתערבות
איך: שטח ציבור פתוח נגיש מהרחוב / סך שטח הפרויקט
יעד: 10% שטח ציבורי מסך שטח הפרויקט

מסקנות ונתונים נוספים

6% שטח ציבור פתוח נגיש לאורך רחובות במרחב ההתערבות [יעד:10%]

ערים נוספות שנבדקו

סח'נין

סדנת עבודה בסח'נין בשיתוף צוות הזירה וצוות החדשנות בעירייה. ליווי

קרא עוד