Green Light for Midtown – NYC

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

פרויקט ביוזמת מחלקת התחבורה של ניו יורק בין השנים 2007-2013 בהובלת נציבת מחלקת התחבורה ג'אנט צדיק-קאהן. במהלך כהונתה נעשתה התערבות פורצת דרך במרחב הציבורי ובוצעו מאות פרויקטים לשיפור המרחב הציבורי בדגש על נקודת המבט של הולך הרגל. הפרויקטים כללו שינויים בצמתים מרכזיים, הפיכת כ-30 שכונות לאזורי מיתון תנועה, והפחתת מהירות התנועה סביב כ-180 בתי ספר.

השינויים נעשו בגיבוי של מחקרים וסקרים – לפני ואחרי ההתערבות. הסקרים בוצעו על ידי האדריכל Jan Gehl  המוכר במחקריו המקיפים לפיתוח מרחבים נגישים עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים. כך למשל, נמצא כי באזור טיימס סקוור מספר הולכי הרגל כפול ממספר הנוסעים ברכבים בעוד שהשטח המיועד להולכי רגל הינו כשליש מזה המיועד לרכבים. בהתאם למסקנות בוצעו שינויים בזכות הדרך והוגדלו השטחים המיועדים להולכי רגל. בתוצאות הבדיקות לאחר ההתערבויות השונות נמצא כי הופחתו הפקקים, והופחתה כמות הפצועים מתאונות דרכים בדגש על הולכי רגל. בנוסף נמדדו 11% יותר הולכי הרגל לאורך  Broadway  והשדרה השביעית בטיימס סקוור.

תמונות באדיבות NYC DOT – Green Light for Midtown

השראות נוספות