Pontevedra – Spain

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

העיר פונטוודרה (Pontevedra) בצפון מערב ספרד הינה עיר בעלת מרכז עיר היסטורי הכוללת כ-83,000 תושבים.
בסוף שנות ה-90 היה מרכז העיר של פונטוורדה משותק מכלי רכב פרטיים שהפכו את ההליכה במרכז העיר לבלתי אפשרית בשל זיהום אוויר, רעש, חנייה על המדרכות וסכנת דריסה. הכיכרות העתיקות הפכו למגרשי חנייה. ב-1999 החליט ראש העיר מיגל פרננדו לורנס, לצמצם את כניסת המכוניות למרכז העיר ולהפוך אותה למוטת הליכה ברגל. בהדרגה נמנעה כניסת מכוניות למרכז העיר, כיכרות שופצו וחזרו להוות מרחב ציבורי לאנשים. כתוצאה נמדדה ירידה דרמטית בזיהום האוויר וכן במספר הנפגעים בתאונות בקרב הולכי רגל.

תמונה לקוחה מאתר gciencia

 

השראות נוספות